Obyvatelé.cz na semináři firmy Správa družstevních realit, s.r.o. (SDR) v Praze

SDR - správní a účetní firma uspořádala dne 9. 11. 2016 u příležitosti 20. výročí vzniku specializovaný seminář k problematice týkající se SVJ a BD. Zúčastnilo se 50 zástupců SVJ a BD. Více

Aktivní účast naší firmy na mezinárodní konferenci Tepny domů v Brně

Před konáním konference jsme zaslali organizátorům svoje náměty k některým odborným okruhům konference. Naše náměty vycházely z naší praxe při činnosti společenství vlastníků a družstev v bytových domech. Rovněž se náš zástupce zapojil k přednesení našich poznatků z probíraných témat. Více

Vystoupení zástupce naší firmy na semináři firmy Starlit s.r.o. ve věci legislativy správy domů

Společnost Starlit s.r.o. patří k největším dodavatelů softwarových řešení pro správce nemovitostí, tj. BD, SVJ, RK, městské úřady. Společnost každoročně pořádá pro své klienty užívající program pro správu SSB 2000 dvoudenní setkání. Více

Firma Obyvatelé.cz pomáhá také v přípravě legislativy

Jelikož naše firma Obyvatelé.cz a Obyvatelé – Servis denně řeší praktické problémy SVJ a BD, obdrželi jsme od Poslanecké sněmovny PČR   k připomínkování návrhy na novelizaci právních předpisů v bytové oblasti, které by měly vést k nápravě nejzávažnějších problémů, s nimiž se potýkají SVJ a BD. Více

Přednášení na semináři pro SVJ, BD a správní firmy

Firma NAREX CONSULT, a.s. uspořádala dne června 2016 další z řady hojně navštěvovaných seminářů pro SVJ, BD a správní firmy. Lektory semináře byli Jan Halík, z naší firmy Obyvatelé-Servis s.r.o. a Ing. Martin Durec daňový poradce a certifikovaný účetní, hlavní účetní Agentury BYT s.r.o. Semináře se zúčastnilo 42 účastníků ze správních firem, SVJ a BD. Veškerá probíraná témata byla zaměřena především na praktické řešení problémů vedení SVJ, BD a správy bytových domů na základě bohaté praxe obou lektorů. Oba lektoři také spolupracují v poradenství a přímé pomoci statutárním orgánům SVJ, BD a správním firmám. Více